IMG_4436  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_3916  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_1416  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF6907  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF6539  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF5198

12月9日去醫院打預防針,

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF4517  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF3751

四個月回醫院打預防針,

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF2866

兩個多月開始醒著的時間變長了,

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF2481

8.5日去醫院回診打預防針,

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF1559  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF1246  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF1251  

莎莎 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_2887

莎莎 發表在 痞客邦 留言(53) 人氣()

«123